เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

  ในโอกาสครบรอบ 82 ปี วันสถาปนาของกิจการไฟฟ้าฯ 

                  พลเรือตรี วศิน บุญเนือง ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าฯ ได้จัดให้กำลังพลได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  การบริจาคโลหิต      การทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และในวันที่ 14 มกราคม 64 ซึ่งเป็นวันสถาปนากิจการไฟฟ้าฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรธิดาของกำลังพล  การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ การมอบอาหารและสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลด้านค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ