เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

 

เพื่อพัฒนา และปรับปรุง ระบบควบคุม สั่งการจ่ายไฟ ให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหา กระแส ไฟฟ้า ขัดข้อง และสามารถ สั่งการจ่ายไฟ ได้รวดเร็วขึ้น มีความแม่นยำ และเพิ่มความมั่นคง ในการ จ่ายไฟ ให้กระแส ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ จึงนำระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ อัตโนมัติ หรือ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) มาใช้รวบรวม ควบคุม ตรวจสอบ และเก็บข้อมูล ในระยะ ไกล ด้วย คอมพิวเตอร์ แทนระบบเดิมที่ ใช้คนดำเนินการ

 

 ส่วนประกอบของระบบ SCADA

1. Master Station ( MS) คือสถานีแม่ข่ายของระบบ SCADA ทำหน้าที่รับ - ส่ง คำสั่งต่าง ๆ ไปให้ Remote Terminal Unit ( RTU )

 2. Remote Terminal Unit ( RTU ) ทำหน้าที่รับ - ส่ง คำสั่งต่าง ๆ จาก Master Station เพื่อควบคุม อุปกรณ์ต่าง ๆ และรายงาน สถานะการทำงาน ของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งส่ง ข้อมูลค่าวัดทางไฟฟ้า ไปให้ Master Station  

 3. Communication System เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการส่งข้อมูล หรือการติดต่อระหว่าง MS และRTU

หน้าที่ของ SCADA ในระบบสั่งการจ่ายไฟ    

                         Data Acquisition : อ่านและเก็บรวบรวมค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัด เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า และ สถานะ ปิด - เปิด วงจร ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้ง ในระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

                         Data Processing and Monitoring : ตรวจสอบข้อมูลที่อ่าน และเก็บรวบรวมได้ตลอดเวลา ถ้ามี ข้อมูลใด ผิดปกติ จะส่งสัญญาณเตือน ( Alarm ) ให้ทราบโดยทันที

                         Supervisory Control : ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปิด - เปิด วงจร การเพิ่ม - ลดแท็ป หม้อแปลง จากศูนย์ควบคุม การสั่งจ่ายไฟ ได้ทันทีตลอดเวลา

                        Alarms and Events Processing : บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในระบบ สั่งการจ่ายไฟ และระบบ ควบคุม เรียงตามลำดับ วัน เวลา ที่เกิดเหตุการณ์ ด้วยความละเอียดสูง 1 ถึง 10 ใน 1,000 ส่วนของ วินาที เพื่อนำ มาใช้ ในการ วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ