เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน กิจการไฟฟ้าสวัสดิการ สัมปทานกองทัพเรือ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อร่วมกันทำความสะอาด กวาดขยะ เก็บขยะ ณ บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.