เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

เมื่อ 26 มี.ค.62  พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร  ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 5 ส.  ของกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในองค์กร  ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานและบ้านพักอาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

ภาพทั้หหมด


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ต.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.