เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ 36 (ปากซอยวัดทุ่งโปรงด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332) ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย   


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.