เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

ด้วย กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ได้จ้างบริษัท ทีเอสซี เพาเวอร์แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยธรรมวิทย์ ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 ถึง 13.00 นาฬิกา ตามสถานที่ ดังนี้

1. ทางเข้าร้านอาหารปายละเมอ ไปถึงกิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง ทร.

2. ไลน์ ฐท.สส. ตั้งแต่บริเวณใกล้ทางออกกิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง ทร. ถึงกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.