เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

ด้วย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ จะดำเนินการปักเสา รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักในการดำเนินการจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ บริเวณกองร้อย.สห. ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ ช่องแสมสาร

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.