เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอส,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีไอ และบริษัท ทรัพย์อนันต์ ได้รับจ้างเหมาจาก กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้ดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงปักเสาพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ บริเวณ ช่องแสมสาร ในการนี้ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเข้าดำเนินการและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามวันและเวลา  >> ดังนี้ <<

      

1. งดจ่ายกระัแสไฟฟ้าตั้งแต่ปากซอยช่องแสมสารเข้าไปทั้งหมด

             - วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันอังคารที่  17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

      2. งดจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ภูสิงห์เพลินรีสอร์ท เข้าไปช่องแสมสารทั้งหมด

             - วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

      3. งดจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่สามแยกปั้มน้ำมันไปทางหลวงพ่อดำ และไปทางวัดช่องแสมสาร ถึงตลาดทั้งหมด

             - วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

             - วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. 

                                                                              

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.