เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

ด้วยกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและพาดสายไฟฟ้า ตามโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ 3 กับ ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2  นั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว  จึงมีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้า    

            1.ตั้งแต่  สถานีไฟฟ้าแรงสูง 1  บางเสร่  ถึง  ด้านหลังไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

            2.ตั้งแต่  สถานีไฟฟ้าแรงสูง 1  บางเสร่  ถึง  สุดเขตสัมปทานบ้านอำเภอทั้งสองฝั่ง 

วันพุธที่  26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563   ตั้งแต่เวลา   08.00 - 17.00 น.

             ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา    โอกาสนี้

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.วราห์  แทนขำ

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

พล.ร.ต.ศิริชัย  กาญจนบดี

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า