เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

ด้วยกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  จะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าขนาด  22 เมตร  ตามโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3  กับปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง และ 2  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า  ในวันพุธที่ 11 ก.ย.62     ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.
พื้นที่ไฟฟ้าดับและมีผลกระทบ
ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 1  บางเสร่  ถึง  บ้านอำเภอ  ฝั่งตะวันออกของถนนสุขุมวิท  ทุกซอย
ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้     

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.วราห์  แทนขำ

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

พล.ร.ต.ศิริชัย  กาญจนบดี

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า