เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

ตามที่ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ได้รับจ้างเหมาจากกิจการไฟฟ้า กิจการสวัสดิการสัตหีบ ได้ดำเนินการติดตั้งสวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง นั้น ในการนี้ กิจการไฟฟ้า กิจการสวัสดิการสัตหีบ จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการ และจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามพื้นที่ วัน และเวลา ดังนี้

ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยวัดเขาคันธมาทน์ ไปสุดไลน์ทั้งหมด

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยร่วมใจ กม.7 ไปสุดไลน์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย

 

 


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.