เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

      ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแรงสูงในสถานี (Disconnecting switch) บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (บางเสร่) ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 - 11.00 น.  ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว ถ้าหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะรีบดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

                      และในวันเดียวกัน จะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูง แซมไลน์พาดสายไฟแรงสูง บริเวณตั้งแต่ปากซอยหนองจับเต่า ถึงโรงน้ำแข็งหนองจับเต่า ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 - 15.00 น. ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ตามวันและเวลาดังนี้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย 


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.