เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

ช่องทางการชำระค่ากระแสไฟฟ้า

         1. สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  ถนนเลียบชายทะเล  อำเภอสัตหีบ  

     2. สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สาขา ศูนย์การฝึก  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)

      3. สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

     4. เค้าเตอร์เซอร์วิซ (Counter  Service)

     5. เทสโก้โลตัส (Tesco  Lotus)

     6. ช่องทางการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าโดยวิธีตัดผ่านบัญชีธนาคาร 

                    >> แบบฟอร์มชำระค่าไฟฟ้าแบบหักบัญชีธนาคาร <<

     7. จ่ายผ่านแอพพิเคชั่น TMB Touch      >> วิธีการชำระ <<
             

  ทั่วประเทศ 

                  - ธนาคารทหารไทย
         

  เฉพาะพื้นที่สัตหีบเท่านั้น 


                  - ธนาคารกรุงศรี ฯ

                  - ธนาคารกรุงไทย

                  - ธนาคารธนชาต

                  - ธนาคารกรุงเทพ   

กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ยื่นธนาคาร และนำอีกส่วนมาติดต่อที่ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-2952440 แผนกรับ-จ่าย 

   

 

 

   

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน

ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ

 

พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า